Nieuwsarchief

algemene ledenvergadering d.d. do 22-11

Uitnodiging algemene ledenvergadering S.V. Capelle d.d. donderdag 22 november 2018 voor alle leden van S.V. Capelle van 16 jaar en ouder.

Aanvang: 21.15 uur in de kantine van S.V. Capelle

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige vergadering van 5-10-2017
Deze liggen voor de vergadering ter inzage.
4. Jaarverslag voorzitter seizoen 2017/2018
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017/2018
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing kascontrole commissie
8. Financiële begroting seizoen 2018/2019
9. Contributie aanpassing
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Eventuele agendapunten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend via secretaris@svcapelle.nl.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur van S.V. Capelle,

Ad de Jong              
secretaris                

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker