Nieuwsarchief

algemene ledenvergadering d.d. do 7-11

Uitnodiging algemene ledenvergadering S.V. Capelle d.d. donderdag 7 november 2019 voor alle leden van S.V. Capelle van 16 jaar en ouder.

Aanvang: 21.15 uur in de kantine van S.V. Capelle

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige vergadering van 22-11-2018
Deze liggen voor de vergadering ter inzage.
4. Jaarverslag voorzitter seizoen 2018/2019
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezing kascontrole commissie
8. Financiële begroting seizoen 2019/2020
9. Contributie aanpassing
10. Aanpassing huishoudelijk reglement
11. Mededelingen (o.a. recreatie afdeling S.V. Capelle)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Eventuele agendapunten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend via secretaris@svcapelle.nl.

Wij hopen op een mooie opkomst van onze leden.

Namens het bestuur van S.V. Capelle,

Ad de Jong              
secretaris                

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker