Nieuwsarchief

contributie achterstand

Gelukkig betalen de meeste S.V. Capelle leden hun contributie op tijd, maar bij enkele leden is sprake van een achterstand. De afgelopen jaren is het bestuur hier zeer coulant mee omgegaan. Hier gaan we met ingang van dit seizoen verandering in aanbrengen: niet betalen betekent dus ook niet voetballen. Wel krijgen leden met betalingsachterstand vanzelfsprekend de gelegenheid om deze in te lopen. Onderstaande werkwijze geldt hiervoor met ingang van dit nieuwe seizoen.

Vier keer per jaar incasseren wij de contributie middels automatische incasso. Indien deze niet incasseerbaar is, worden de leden via e-mail op de hoogte gesteld en krijgen ze ruim de kans en tijd om deze alsnog over te maken. Als uiteindelijk de contributie niet binnenkomt zullen deze leden niet meer mogen voetballen tot er aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Voor vragen / opmerkingen kun je contact opnemen met Marcel Wagemakers

e-mail: ledenadministratie@svcapelle.nl

bestuur S.V. Capelle

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker