Nieuwsarchief

do 7-6: ledenvergadering afd. voetbal

Ledenvergadering afdeling voetbal S.V. Capelle
Donderdag 7 juni 2018
Kantine S.V. Capelle
Aanvang 21.15 uur

Vergadering voor alle voetbal leden vanaf 16 jaar en ouder

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de vergadering van 8 juni 2017 liggen voor de vergadering ter inzage
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend: Marc Zijlmans en Gerrit van den Broek
  Herkiesbaar: Marc Zijlmans en Gerrit van den Broek
  Verkiesbaar: Manon de Rooij (PR/communicatie/ledenwerving)
 6. Ledenraad
 7. Uitreiking Vos-Van Wijlen man / man van de assist / trofee topscorer
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Eventuele agendapunten en bestuurskandidaten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend via secretariaat@svcapelle.nl

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur S.V. Capelle
Ad de Jong

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker