Nieuwsarchief

nieuwe LED verlichting S.V. Capelle

Afgelopen week is onder niet al te beste weersomstandigheden de meer dan 40 jaar oude veldverlichting van de voetbalvelden A en C vervangen door nieuwe LED schijnwerpers. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Strago Electro met ondersteuning van Verhagen Kaatsheuvel en de onderhoudsploeg van S.V. Capelle.

Historie

S.V. Capelle beschikt over drie wedstrijdvelden, waarvan er twee zijn voorzien van veldverlichting (veld A en C). Na de investering in een nieuw clubgebouw (realisatie begin 2013) is dit na ongeveer 8 jaar de volgende zeer grote investering voor de S.V. Capelle.

De huidige verlichting (circa 40 jaar oud) was hard aan vervanging toe i.v.m. houdbaarheid en veiligheid van de masten. Daarnaast was het onderhoud aan de verlichting een steeds vaker terugkerende zorg aan het worden. Een ander niet onbelangrijk aspect van deze overgang is de overstap op LED verlichting en dus de terugkerende besparing op energiekosten voor onze clubkas.

Verwijdering en plaatsing

Na de verwijdering van de oude masten werden er per veld 6 stuks nieuwe masten geplaatst. Lichtpunt hoogte is 15 meter met een sterkte van ongeveer 140 Lux (oude waren 80 Lux). De energiebesparing is 23 % ten opzichte van de oude verlichting en bovendien met veel meer licht. Tevens is alles veel onderhoudsvriendelijker doordat alles in de mast is verwerkt (geen externe kastjes).

Financiering en realisatie

Om deze substantiële investering te kunnen financieren is er gebruikgemaakt van diverse bronnen. Allereerst werd een subsidie ontvangen vanuit de BOSA, de subsidieregeling “stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties”. Daarnaast was er de opbrengst uit de LED loterij, die zeer succesvol is geweest (600 loten verkocht ad € 50,-) en draagt ook de Vriendenclub S.V. Capelle financieel bij aan deze investering. Het resterende deel vult S.V. Capelle aan uit de aanwezige reserves.

Nadat een aantal jaren terug de trainingsvelden van LED verlichting zijn voorzien zijn nu dus ook twee wedstrijdvelden over op LED. S.V. Capelle is blij deze investering te hebben kunnen doen: met de nieuwe veldverlichting is het ‘s avonds voetballen / trainen voor langere tijd weer gewaarborgd. S.V. Capelle wil alle betrokkenen nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

Foto’s: Marcel Wagemakers. Zie voor meer foto’s: FB S.V. Capelle

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker