Nieuwsarchief

Sjoerd Janson nieuwe kantinebeheerder

Met ingang van 1 januari 2018 zal Sjoerd Janson de nieuwe kantinebeheerder zijn van S.V. Capelle. Verschil van inzicht tussen bestuur en de huidige kantinebeheerder Corné van der Galiën hebben aanleiding gegeven tot deze wijziging. Als bestuur danken wij Corné voor zijn inzet en wensen hem alle goeds en veel succes toe met de nieuwe invulling van zijn vrijetijdsbesteding.

Sjoerd wensen we veel succes en plezier in zijn nieuwe functie als kantinebeheerder. Als bestuur zijn wij er van overtuigd dat hij hier op gepaste wijze met de benodigde passie en toewijding invulling aan zal geven.

bestuur S.V. Capelle

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker