Nieuwsarchief

algemene ledenvergadering d.d. do 9-6

Uitnodiging algemene ledenvergadering S.V. Capelle d.d. donderdag 9 juni 2022 voor alle leden van S.V. Capelle van 16 jaar en ouder.

Aanvang: 21.15 uur in de kantine van S.V. Capelle

Agenda:

1. Opening (voorzitter)

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de ALV
– Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7-11-2019 als ook van de ledenvergadering voetbal 20-6-2019.

4. Korte samenvatting seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 (voorzitter)

5. Jaarverslag seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 (penningmeester)

6. Verslag kascontrole commissie
– Door Jacco Roomer en Frank van Ierland (reserve Roy van Delft)

7. Verkiezing kascontrole commissie 2021-2022
– Frank van Ierland, Roy van Delft zijn lid.
Wie stelt zich beschikbaar als nieuw lid en wie als reserve lid voor het komende
seizoen.

8. Financiële begroting seizoen 2021-2022
– Toelichting door de penningmeester

9. Verkiezing bestuursleden
– Aftredend in 2022: Manon de Rooij, Robert de Groot en Ad de Jong
– Herkiesbaar: Manon de Rooij en Robert de Groot
– Niet herkiesbaar: Ad de Jong wegens wethouderschap

10. Uitreiking:
– VOS van Wijlenman.
– Jubilarissen
– Topscoorder
– Man van de Assist
– Opkomst trainingen

11. Mededelingen

12. Rondvraag

13. Sluiting

Eventuele agendapunten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend bij de voorzitter.

Wij hopen op een mooie opkomst van onze leden.

Namens het bestuur van S.V. Capelle,
voorzitter Coert van Caem / secretaris Ad de Jong
voorzitter@svcapelle.nl

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker