Nieuwsarchief

do 20-6: ledenvergadering afd. voetbal

Ledenvergadering afdeling voetbal S.V. Capelle
Donderdag 20 juni 2019
Kantine S.V. Capelle
Aanvang 20.00 uur

Vergadering voor alle voetbal leden vanaf 16 jaar en ouder.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de vergadering van 17 juni 2018 liggen voor de vergadering ter inzage
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend: Coert van Caem, John Treffers en Marcel Wagemakers
  Herkiesbaar: Coert van Caem, John Treffers en Marcel Wagemakers
 6. Ledenraad: in de ledenraad afdeling voetbal zijn 2 vacatures
 7. Uitreiking Vos-Van Wijlen man / man van de assist / trofee topscorer
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Eventuele agendapunten, bestuurs- en ledenraadkandidaten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend via secretariaat@svcapelle.nl

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker