Nieuwsarchief

jeugdtoernooien S.V. Capelle

Zaterdag 23 mei stonden de laatste van een geslaagde reeks jeugdtoernooien op het programma op het Mandemakers Sportpark van S.V. Capelle:

– Jos Faro Dak – en Wand Systeembouw F1 pupillen toernooi

– Bergmans Catering F2 pupillen toernooi

– Van Gestel Montage F3 pupillen toernooi

– Verhagen Grondwerken D pupillen toernooi

Bijgaand het verslag van deze toernooien en een link naar de fotopagina op FB.

jeugdtoernooien zaterdag 23-5

fotopagina jeugdtoernooien zaterdag 23-5

voetbalclinic bij S.V. Capelle

Op woensdagmiddag 27 mei vindt er een voetbalclinic plaats bij S.V. Capelle voor de scholieren van de basisscholen in de omgeving van ons Mandemakers Sportpark. De clinic bestaat uit diverse oefeningen. De kantine is deze middag geopend en er wordt conform onderstaand schema getraind:

13.15 – 14.15 uur: Groep 3 en 4
14.30 – 15.30 uur: Groep 5 en 6
15.45 – 16.45 uur: Groep 7 en 8

Er hebben zich al diverse vrijwilligers aangemeld. We kunnen echter nog enkele vrijwilligers gebruiken voor o.a. de begeleiding, ranja schenken en het uitdelen van flyers. Wil je deze dag assisteren, dan kun je je aanmelden bij Peter Kant via jeugdcoördinator@svcapelle.nl of 06-20110412

ledenvergadering afdeling voetbal

Donderdag 28 mei vindt de ledenvergadering afdeling voetbal van S.V. Capelle plaats. Dit betreft een vergadering voor alle voetbal leden van 16 jaar en ouder.

Aanvang: 21.15 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de vergadering van 22 mei 2014: deze liggen voor de vergadering ter inzage

4. Mededelingen

5. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend: Marieke Snijders en Gerrit van den Broek
Herkiesbaar: Marieke Snijders en Gerrit van den Broek
Nieuw: Marc Zijlmans

6. Verkiezing ledenraad

7. Uitreiking Vos/Van Wijlen man en trofee topscoorder selectie en lagere elftallen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Eventuele agendapunten en bestuurskandidaten kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend via secretaris@svcapelle.nl

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur S.V. Capelle
M.E. Snijders – Rosenbrand

afscheidswedstrijd Onno Damen

Op donderdag 28 mei staat een afscheidswedstrijd gepland voor Onno Damen. Onno Damen speelde vele jaren voor S.V. Capelle 1 en kwam tot maar liefst 370 officiële wedstrijden. Er wordt een wedstrijd van 2x een half uur gespeeld tussen de huidige selectie en een elftal van genodigden. Aanvang: 19.00 uur.

Onno Damen

Bier Buiken Bokaal 2015

Zaterdag 30 mei 2015 strijden 24 teams om de eerste Bier Buiken Bokaal bij S.V. Capelle. Alle aanmeldingen zijn binnen en de inschrijving is gesloten. Aanvang eerste wedstrijd is om 10.30 uur en de finale begint om 16.30 uur. Overdag DJ Piet en DJ John en vanaf 18.00 uur tropical discoshow. Rond 19.00 uur prijsuitreiking met aansluitend een spetterende feestavond met een optreden van zanger Martino! Entree op deze hele dag en avond is gratis.

bierbuikenbokaal 2015

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker